Jako smluvní partneři pro fa Benekov Vám jsme schopni Vám nabídnout při montáži podstatnou slevu

Český kotel na uhlí splňující normu o Ekodesignu

Nový model kotle CosmoTherm U 26 z BENEKOVU lze považovat za technicky nejdokonalej- ší řešení pro vytápění domů při spalování tuhých paliv. Kotel při spalování hnědého uhlí Ořech 2 svými parametry zásadně převyšuje jakékoliv jiné výrobky na trhu. Účinnost 95,5 % při spotřebě elektřiny 35 W je bezkonkurenčně nejúspornějším způsobem využití hnědého uhlí - naši ná- rodní strategické suroviny. To vše při dosažení přísných parametrů emisí odpovídající evropské směrnici o Ekodesignu. Doporučeným palivem k provozu tohoto modelu je balené uhlí značky Ridepal, dostupné v celé ČR u firmy RIDERA nebo dřevní pelety firmy BIOMAC.

Přednosti kotle

Regulace EM800